Hudební festival současnosti

28. – 30. 6. 2024 SVITAVY

Audiovizuální instalace na letošní Rosničce

Uděláme si to hezký! Poslouchej a dívej se.

Třináctý ročník festivalu přinese soubor audiovizuálních instalací. Práce umělkyň a umělců se tematicky vztahují k prostředí, v němž se Festival Rosnička koná. Výchozím bodem pro výběr děl, již hotových nebo nově vytvořených přímo pro festival, se stala otázka, co všechno se může nacházet v rybníku, který areál festivalu obklopuje. Jaká tajemství skrývají jeho útroby nebo co roste v okolí.

 

Rosničko, otevři se!

Už při vstupu narazí návštěvníci na dílo Lindy Phamové a Natálie Chatrné ve spolupráci s Jiřím Tesařem, členem realizačního týmu Rosničky. Skrze rouru se pomyslně ponoří do hlubin festivalu a odstartují neopakovatelnou jízdu.

Jiří Kolář, který v současnosti studuje scénografii na Divadelní fakultě JAMU v Brně, pro festival zapůjčil některá díla, jež byla dříve součástí Festivalu PLÁCEK. Rostliny v nadživotní velikosti mohou přimět diváky k myšlenkám nad mutací, proměnou krajiny. Hlídat areál bude také dílo s názvem Monstrum.

Nebojte se být kontaktní!

Kateřina Valachová, studentka ateliéru Time-Based Media na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, vytvořila hravou interaktivní instalaci, v níž se návštěvníci festivalu promění v obludy, které se možná nachází na dně svitavského rybníka.

Gréta Ulmová z Fakulty umění Ostravské univerzity vychází ze své diplomové práce na ateliéru Video-multimédia-performance, která se věnuje problematice vodní nádrže Slezská Harta. Stačí se usadit v chill-out zóně a zaposlouchat se.

Opatrně na ně!

Instalace slouží k tomu, aby nám všem na festivalu bylo příjemně. Prosíme, zacházejte s nimi opatrně, chovejte se k nim ohleduplně, stále existuje možnost, že skončíte v rybníku taky. Kateřina Stündlová