Hudební festival současnosti

28. – 30. 6. 2024 SVITAVY

Bezpečnost

Festival se koná v přírodním prostoru, proto prosíme navštěvníky o udržování pořádku a citlivé zacházení s nedopalky. Ty prosím házejte do košů, nebo schovejte do krabičky, jízdenky, papírku, obalu od kokin a pak vyhoďte. Ani nepříteli nepřejeme pondělních 2360 zohýbaček. 

Nápoje na festivalu budou prodávány pouze v nerozbitných obalech. Vnášení sklěněných lahví, zbraní a drog do areálu festivalu je zakázáno!

V rámci bezpečnosti prosím respektujte tato upozornění a řiďte se aktuálními instrukcemi pořadatelů, děkujeme!

Návštěvní řád festivalu Rosnička:

  • Vstup do areálu festivalu je podmíněn zakoupením pásky.
  • Do areálu je zákaz vnášení vlastních nápojů, potravin, skla, zbraní a drog.
  • V areálu festivalu platí přísný zákaz zapalování ohňů a to včetně stanového městečka!
  • Festival se nachází v přírodním areálu, proto dbejte na životní prostředí a nepořádek odhazujte do odpadkových košů.
  • Za věci odložené ve stanech pořadatel neručí, nenechávejte v nich nic cenného.
  • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
  • Pořadatel festivalu je oprávněn vyvést účastníka festivalu za pomocí bezpečnostní služby z areálu při porušení Návštěvního řádu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.