Hudební festival současnosti

27. - 28. 8. 2021 SVITAVY

Bezpečnost

 

Festival se koná v přírodním prostoru, proto prosíme navštěvníky o udržování pořádku a citlivé zacházení s nedopalky. Nápoje na festivalu budou prodávány pouze v nerozbitných obalech. Vnášení sklěněných lahví, zbraní a drog do areálu festivalu je zakázáno!

V rámci bezpečnosti prosím respektujte tato upozornění a řiďte se aktuálními instrukcemi pořadatelů, děkujeme!

Návštěvní řád festivalu Rosnička:

Vstup do areálu festivalu je podmíněn zakoupením pásky.
Do areálu je zákaz vnášení vlastních nápojů, potravin, skla, zbraní a drog.
V areálu festivalu platí přísný zákaz zapalování ohňů a to včetně stanového městečka!
Festival se nachází v přírodním areálu, proto dbejte na životní prostředí a nepořádek odhazujte do odpadkových košů.
Za věci odložené ve stanech pořadatel neručí, nenechávejte v nich nic cenného.
Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
Pořadatel festivalu je oprávněn vyvést účastníka festivalu za pomocí bezpečnostní služby z areálu při porušení Návštěvního řádu.